Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

USNESENÍ PŘEDSEDY SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

10. září 2007

Věc F-83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Řízení o předběžném opatření – Výběrové řízení – Nepřipuštění ke zkoušce – Návrh na předběžné opatření – Naléhavost – Neexistence“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 242 ES, 243 ES, 157 AE a 158 AE, kterou Brigitte Zangerl-Posselt, jež se účastnila všeobecného výběrového řízení EPSO/AST/27/06, organizovaného Úřadem pro výběr zaměstnanců Evropských společenství (EPSO), pro vytvoření seznamu vhodných uchazečů na pozici asistentů s německým jazykem, žádá soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních, aby Komisi předběžně nařídil, že se může zúčastnit zkoušek ve výběrovém řízení.

Rozhodnutí: Návrh na přijetí předběžného opatření se zamítá. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

1.      Předběžné opatření – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky přiznání – Opatření nepředjímající rozhodnutí ve věci – Žádost o předběžné připuštění ke zkoušce ve výběrovém řízení – Nesplněná podmínka

(Články 242 ES a 243 ES; jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 104 odst. 2)

2.      Předběžné opatření – Odklad vykonatelnosti – Podmínky přiznání – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Odmítnutí účasti ve výběrovém řízení – Neexistence

(Článek242 ES; jednací řád Soudu prvního stupně, čl.104 odst.2)