Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

10. september 2007

Sag F-83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – foreløbige forholdsregler – udvælgelsesprøve – ikke adgang til prøverne – begæring om foreløbige forholdsregler – uopsættelighed – foreligger ikke«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 242 EF, 243 EF, 157 EA og 158 EA, hvorved Brigitte Zangerl-Posselt, der er ansøger til den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/27/06, afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) med henblik på oprettelse af en reserve af tysksprogede assistenter, har begæret, at Retten pålægger Kommissionen midlertidigt at lade sagsøgeren deltage i udvælgelsesprøven.

Udfald: Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

1.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – foreløbige forholdsregler – tildelingskriterier – forholdsregler, som ikke foregriber afgørelsen vedrørende sagens realitet – begæring om midlertidig deltagelse i udvælgelsesprøven – betingelse ikke opfyldt

(Art. 242 EF og 243 EF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2)

2.      Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – tildelingskriterier – uopsættelighed – alvorlig og uoprettelig skade – afslag på en ansøgning til en udvælgelsesprøve – foreligger ikke

(Art. 242 EF; Rettens procesreglement, art. 104, stk. 2)