Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

10 päivänä syyskuuta 2007

Asia F-83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Välitoimimenettely – Kilpailu – Kokeita koskevan osallistumisoikeuden epääminen – Välitoimihakemus – Kiireellisyys – Kiireellisyysedellytys ei täyty

Aihe: EY 242, EY 243, EA 157 ja EA 158 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) saksan kielen hallintoavustajien varallaololuettelon laatimiseksi järjestämässä avoimessa kilpailussa EPSO/AST/27/06 hakijaksi ilmoittautunut Brigitte Zangerl-Posselt vaatii välitoimista päättävää tuomaria määräämään, että komissio antaa hänelle väliaikaisesti oikeuden osallistua kilpailun kokeisiin

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Toimet, joilla ei oteta ennalta kantaa pääasiassa annettavaan ratkaisuun – Kilpailun kokeisiin väliaikaista osallistumisoikeutta koskeva pyyntö – Edellytyksen täyttymättä jääminen

(EY 242 ja EY 243 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Kilpailuhakemuksen hylkääminen – Vahinkoa ei ole syntynyt

(EY 242 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)