Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. rugsėjo 10 d.

Byla F‑83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo procedūra – Konkursas – Neleidimas laikyti egzaminų – Prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Skuba – Nebuvimas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 242, EB 243, AE 157 ir AE 158 straipsnius, kuriuo B. Zangerl-Posselt, Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos (toliau – EPSO) organizuojamo atviro konkurso EPSO/AST/27/06 vokiečių kalbos asistentų rezervo sąrašui sudaryti kandidatė, laikinąsias apsaugos priemones taikančio teisėjo prašo nurodyti Komisijai laikinai leisti jai dalyvauti konkurso egzaminuose.

Sprendimas: Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atidėti sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Laikinosios apsaugos priemonės – Taikymo sąlygos – Priemonės, neturinčios įtakos sprendimui dėl bylos esmės – Prašymas laikinai leisti laikyti konkurso egzaminus – Neįvykdyta sąlyga

(EB 242 ir 243 straipsniai; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis)

2.      Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala – Kandidato paraiškos dalyvauti konkurse atmetimas – Nebuvimas

(EB 242 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis)