Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

CIVILDIENESTA TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2007. gada 10. septembrī

Lieta F‑83/07 R

Brigitte Zangerl‑Posselt

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Pagaidu noregulējuma tiesvedība – Konkurss – Nepielaišana pie pārbaudījumiem – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Steidzamība – Neesamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 242. un 243. pantu un EAEKL 157. un 158. pantu, ar ko Zangerl‑Posselt, kura bija pieteikusies atklātajā konkursā EPSO/AST/27/06, ko organizēja Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO), lai izveidotu rezerves sarakstu vācu valodas novirziena asistentu sekretāra amatam, lūdz pagaidu noregulējuma tiesnesim uzdot Komisijai ļaut viņai pagaidu kārtā piedalīties konkursa pārbaudījumos

Nolēmums Pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt. Lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Kopsavilkums

1.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Pagaidu noregulējuma pasākumi – Piešķiršanas nosacījumi – Pasākumi, ar kuriem netiek pieņemts lēmums pēc būtības – Lēmums par pagaidu pielaišanu pie konkursa pārbaudījumiem – Neizpildīts nosacījums

(EKL 242. un 243. pants; Pirmās instances tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts)

2.      Pagaidu noregulējums – Piemērošanas apturēšana – Piešķiršanas nosacījumi – Steidzamība – Būtisks un neatgriezenisks kaitējums – Kandidatūras dalībai konkursā noraidīšana – Neesamība

(EKL 242. pants; Pirmās instances tiesas Reglamenta 104. panta 2. punkts)