Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 10. septembra 2007

Vec F‑83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Výberové konanie – Nepripustenie ku skúškam – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Neexistencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 242 ES, 243 ES a článkov 157 AE a 158 AE, ktorou B. Zangerl-Posselt ako uchádzačka vo výberovom konaní EPSO/AST/27/06 organizovaného Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO) na zostavenie zoznamu vhodných asistentov s nemeckým jazykom navrhuje súdu príslušnému pre rozhodovanie o predbežných opatreniach, aby predbežne nariadil Komisii, že sa môže zúčastniť skúšok výberového konania

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežných opatrení sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

1.      Nariadenie predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia –Podmienky nariadenia – Opatrenia, ktoré neprejudikujú rozhodnutie o veci samej – Návrh na predbežné pripustenie ku skúškam výberového konania – Nesplnená podmienka

(Články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)

2.      Nariadenie predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Odmietnutie účasti vo výberovom konaní – Neexistencia

(Článok 242 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)