Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 10. septembra 2007

Zadeva F-83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Postopek za izdajo začasne odredbe – Natečaj – Nepripustitev k preizkusom – Predlog za sprejetje začasnih ukrepov – Nujnost – Neobstoj“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 242 ES in 243 ES ter členov 157 AE in 158 AE, s katero B. Zangerl-Posselt, ki se je prijavila na splošni natečaj EPSO/AST/27/06, ki ga je organiziral Urad za izbor osebja Evropskih skupnosti (EPSO) za sestavo rezervnega seznama strokovnih sodelavcev za nemški jezik, predlaga sodniku za izdajo začasnih odredb, naj Komisiji odredi, da ji začasno dovoli opravljanje preizkusov natečaja.

Odločitev: Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

1.      Izdaja začasne odredbe – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za sprejetje – Ukrepi, ki ne vplivajo na odločitev o glavni stvari – Prošnja za začasni pristop k preizkusom natečaja – Neizpolnjen pogoj

(člena 242 ES in 243 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2))

2.      Izdaja začasne odredbe – Odlog izvršitve – Pogoji za sprejetje – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Zavrnitev prijave na natečaj – Neobstoj

(člen 242 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2))