Language of document : ECLI:EU:F:2007:162

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 19ης Σεπτεμβρίου 2007

Υπόθεση F-43/06

Tuomo Talvela

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αξιολόγηση – Έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας – Αξιολόγηση για το έτος 2004 – Δικαιώματα άμυνας – Υποχρέωση αιτιολογήσεως της εκθέσεως – Διοικητική έρευνα»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο T. Talvela ζητεί, αφενός, την ακύρωση της εκθέσεως εξελίξεως της σταδιοδρομίας του για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2004, της σιωπηρής αποφάσεως περί απορρίψεως του αιτήματός του να διεξαχθεί διοικητική έρευνα, οποιασδήποτε επακόλουθης και/ή σχετικής με την τελευταία αυτή απόφαση πράξεως και της αποφάσεως περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεώς του και, αφετέρου, την καταβολή αποζημιώσεως.

Απόφαση: Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Βαθμολογία – Σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 26, εδ. 1 και 2, και 43)

2.      Υπάλληλοι – Βαθμολογία – Έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας – Υποχρέωση συνιστάμενη στο ότι η αξιολόγηση χωρεί για την περίοδο αναφοράς

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 43)

3.      Υπάλληλοι – Βαθμολογία – Έκθεση εξελίξεως της σταδιοδρομίας – Μείωση της βαθμολογίας σε σχέση με την προγενέστερη βαθμολογία

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 43)

1.      Η θεμελιώδης αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας δεν μπορεί να ερμηνεύεται, στον τομέα της αξιολογήσεως του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ως επιβάλλουσα υποχρέωση προειδοποιήσεως πριν από την κίνηση της διαδικασίας η οποία καταλήγει στην αξιολόγηση. Τη διαπίστωση αυτή δεν επηρεάζει το άρθρο 26, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ), καθόσον εξαρτά την έναντι υπαλλήλου δυνατότητα αντιτάξεως όλων των αφορωσών την ικανότητα, απόδοση ή συμπεριφορά του εκθέσεων από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο προτού καταχωριστούν στον ατομικό φάκελό του. Πράγματι, οι ανωτέρω διατάξεις, ο σκοπός των οποίων έγκειται στην κατοχύρωση του σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας του υπαλλήλου, αφορούν τα ήδη υφιστάμενα έγγραφα. Δεν επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολογήσεως, παρόμοια έγγραφα να λαμβάνονται υπόψη κατά του βαθμολογούμενου υπαλλήλου εφόσον δεν του έχουν κοινοποιηθεί πριν από την ταξινόμησή τους στον ατομικό φάκελό του. Πάντως, οι ανωτέρω διατάξεις δεν επιβάλλουν την εκ των προτέρων κατάρτιση εγγράφων με τα οποία διατυπώνεται οποιοσδήποτε ισχυρισμός αναγόμενος σε πραγματικά περιστατικά προσαπτόμενα στον ενδιαφερόμενο.

Έτσι, ο κριτής δεν παραβιάζει την αρχή περί σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας ούτε το άρθρο 26 του ΚΥΚ περιλαμβάνοντας σε έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας πραγματικά στοιχεία δυσμενή για τον βαθμολογούμενο υπάλληλο, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει ειδοποιηθεί επισήμως με έγγραφο επί του συγκεκριμένου σημείου κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολογήσεως και χωρίς κανένα έγγραφο να αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία στον ατομικό φάκελό του.

(βλ. σκέψεις 57 έως 59 και 61)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 12 Ιουλίου 2005, T‑157/04, De Bry κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑199 και II‑901, σκέψεις 39 έως 41 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Στα πλαίσια της συντάξεως της εκθέσεως εξελίξεως σταδιοδρομίας, αξιολογούνται η απόδοση, η ικανότητα και η συμπεριφορά του υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας κατά την περίοδο αναφοράς. Έτσι, η αξιολόγηση πρέπει να αφορά πραγματικά περιστατικά αναγόμενα στην ανωτέρω περίοδο. Εντούτοις, όταν υφίστανται προβλήματα ανακύψαντα ήδη πριν από την περίοδο αναφοράς και τα προβλήματα αυτά εξακολουθούν να υφίστανται, απλή υπόμνησή τους δεν καταδεικνύει ότι η αξιολόγηση δεν έλαβε χώρα με βάση εκτιμήσεις περί της αποδόσεως, της ικανότητας και της συμπεριφοράς του υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας κατά την περίοδο αναφοράς.

Επιπλέον, ναι μεν η σύνταξη της εκθέσεως εξελίξεως σταδιοδρομίας εδράζεται σε αξιολόγηση του υπαλλήλου κατά την περίοδο αναφοράς, πλην όμως δεν παρίσταται αλυσιτελές οι περιλαμβανόμενοι στην εν λόγω έκθεση σχολιασμοί να παραπέμπουν σε προγενέστερη περίοδο εφόσον τούτο είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της εξελίξεως της αποδόσεως, της ικανότητας και της συμπεριφοράς του υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας κατά την περίοδο αναφοράς σε σχέση με την προγενέστερη. Συνεπώς, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αιτιολόγηση μιας εκθέσεως εξελίξεως σταδιοδρομίας εμπεριέχουσας λιγότερο ευνοϊκές εκτιμήσεις σε σχέση με εκείνες που απαντούσαν σε προγενέστερη έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας.

(βλ. σκέψεις 72, 75 και 76)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 10 Δεκεμβρίου 1992, T‑33/91, Williams κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, Συλλογή 1992, σ. II‑2499, σκέψεις 70 και 71· 9 Μαρτίου 1999, T‑212/97, Hubert κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1999, σ. I‑A‑41 και II‑185, σκέψη 95· 12 Ιουνίου 2002, T‑187/01, Mellone κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2002, σ. I‑A‑81 και II‑389, σκέψη 49· 30 Σεπτεμβρίου 2004, T‑16/03, Ferrer de Moncada κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2004, σ. I‑A‑261 και II‑1163, σκέψη 53· 16 Μαΐου 2006, T‑73/05, Martin Magone κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. Ι-Α-2-107 και ΙΙ-Α-2-485, σκέψη 26· 10 Οκτωβρίου 2006, T‑182/04,Van der Spree κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. Ι-Α-2-205 και ΙΙ-Α-2-1049, σκέψη 83

3.      Η διοίκηση υπέχει την υποχρέωση να αιτιολογεί την έκθεση εξελίξεως σταδιοδρομίας κατά τρόπο επαρκή και εμπεριστατωμένο και να παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να διατυπώνει παρατηρήσεις επί της εν λόγω αιτιολογήσεως, η δε τήρηση των ανωτέρω επιταγών προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα οσάκις η βαθμολογία μειώνεται σε σχέση με την προγενέστερη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να αποδίδεται στην αιτιολόγηση οσάκις η έκθεση εμπεριέχει λιγότερο ευνοϊκές εκτιμήσεις σε σχέση με τις απαντώσες σε προγενέστερη έκθεση.

Ο απαντών σε έκθεση βαθμολογίας περιγραφικός σχολιασμός έχει ως αντικείμενο να αιτιολογεί τις αναλυτικές εκτιμήσεις. Στον σχολιασμό αυτό εδράζεται η κατάρτιση της βαθμολογίας και με αυτόν παρέχεται στον υπάλληλο η δυνατότητα να κατανοήσει την βαθμολογία του. Επομένως, υπό το φως του κυριάρχου ρόλου στην κατάρτιση της εκθέσεως εξελίξεως σταδιοδρομίας, ο σχολιασμός πρέπει να είναι συνεκτικός σε σχέση με τα χορηγηθέντα μόρια, σε σημείο τέτοιο ώστε η βαθμολογία να πρέπει να θεωρείται ως αριθμητική ή αναλυτική μεταγραφή του σχολιασμού.

(βλ. σκέψεις 91 και 92)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: Ferrer de Moncada κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψη 53· De Bry κατά Επιτροπής, προπαρατεθείσα, σκέψη 67· Martin Magone, προπαρατεθείσα, σκέψη 48