Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)

27 septembrie 2007

Cauza F‑120/06

Noémi Dálnoky

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică – Concurs general – Anunț de concurs – Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Dálnoky solicită în special anularea anunțului privind concursul general EPSO/AD/47/06, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 21 iunie 2006 (JO C 145 A, p. 3), în măsura în care acesta impune candidaților cunoașterea aprofundată a limbii române

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Lipsă – Inadmisibilitate – Excepții

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2), art. 91 alin. (2) și anexa III art. 1 alin. (1)]

2.      Funcționari – Acțiune – Obiect – Ordin adresat de instanță administrației – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 91)

1.      În temeiul articolului 91 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, o acțiune introdusă în fața instanței comunitare nu este admisibilă decât în măsura în care în prealabil a fost depusă la autoritatea împuternicită să facă numiri o reclamație, în sensul articolului 90 alineatul (2) din acest statut, împotriva actului care lezează.

Cu excepția ipotezei în care acțiunea este îndreptată împotriva unui act care nu emană chiar de la autoritatea împuternicită să facă numiri, precum o decizie a unei comisii de evaluare a unui concurs sau un raport de evaluare, neintroducerea în prealabil a unei reclamații în termenul stabilit determină inadmisibilitatea vădită a acțiunii.

În această privință, articolul 1 alineatul (1) din anexa III la statut prevede că anunțul de concurs este un act adoptat de autoritatea împuternicită să facă numiri. Contestarea unui anunț de concurs trebuie, așadar, să fie precedată de o reclamație formulată în temeiul articolului 90 alineatul (2) din statut.

(a se vedea punctele 35-37)

Trimitere la:

Curte: 10 iunie 1987, Pomar/Comisia, 317/85, Rec., p. 2467, punctele 11 și 13

Tribunalul de Primă Instanță: 20 iunie 1990, Burban/Parlamentul European, T‑133/89, Rec., p. II‑245, punctul 17; 16 iulie 1992, Della Pietra/Comisia, T‑1/91, Rec., p. II‑2145, punctul 23; 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue și Boixader Rivas/Consiliul și Parlamentul European, T‑208/00, RecFP, p. I‑A‑103 și II‑479, punctele 30-32

2.      Nu este de competența instanței comunitare să dispună ca administrația să adopte o anumită conduită sau să facă afirmații juridice cu caracter declarativ în cadrul controlului de legalitate întemeiat pe articolul 91 din statut.

(a se vedea punctul 42)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 9 iunie 1994, X/Comisia, T‑94/92, RecFP, p. I‑A‑149 și II‑481, punctul 33; 5 noiembrie 1996, Mazzocchi-Alemanni/Comisia, T‑21/95 și T‑186/95, RecFP, p. I‑A‑501 și II‑1377, punctul 44; 12 iunie 2002, Mellone/Comisia, T‑187/01, RecFP, p. I‑A‑81 și II‑389, punctul 16; 2 martie 2004, Di Marzio/Comisia, T‑14/03, RecFP, p. I‑A‑43 și II‑167, punctul 63