Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

11. září 2007

Věc F-12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

v.

Komise Evropských společenství

„Právní pomoc“

Předmět: Žádost E. O’Connor o poskytnutí právní pomoci na základě článku 94 jednacího řádu Soudu prvního stupně, který se na Soud použije obdobně na základě čl. 3 odst. 4 rozhodnutí Rady 2004/752/ES, Euratom ze dne 2. listopadu o zřízení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 333, s. 7), dokud nevstoupí v platnost jeho jednací řád.

Rozhodnutí: Žádost o právní pomoc se zamítá.

Shrnutí

Řízení – Žádost o bezplatnou právní pomoc – Podmínky poskytnutí

(Jednací řád Soudu prvního stupně, čl. 94 odst. 3 a čl. 96 odst. 1; rozhodnutí Rady 2004/752, čl. 3 odst.4)