Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

11. september 2007

Sag F-12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Retshjælp«

Angående: Ansøgning fra Elizabeth O’Connor om adgang til retshjælp i henhold til artikel 94 i Rettens procesreglement.

Udfald: Ansøgningen om retshjælp afslås.

Sammendrag

Retspleje – ansøgning om gratis retshjælp – tildelingskriterier

(Rettens procesreglement, art. 94, stk. 3, ogart. 96, stk. 1;Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)