Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

11. september 2007

Kohtuasi F‑12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Tasuta õigusabi

Ese:      E. O’Connori taotlus tasuta õigusabi saamiseks Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 94 alusel, mida kohaldatakse nõukogu 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 333, lk 7), artikli 3 lõike 4 kohaselt Avaliku Teenistuse Kohtu suhtes mutatis mutandis kuni viimase oma kodukorra jõustumiseni.

Otsus: Jätta tasuta õigusabi taotlus rahuldamata.

Kokkuvõte

Menetlus – Tasuta õigusabi taotlus – Saamise tingimused

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 94 lõige 3 ja artikli 96 lõige 1; nõukogu otsus 2004/752, artikli 3 lõige 4)