Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ELSŐ TANÁCSA ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2007. szeptember 11.

F‑12/07. AJ. sz. ügy

Elizabeth O’Connor

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Költségmentesség”

Tárgy: Kérelem, amelyben E. O’Connor azt kéri, hogy az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának 94. cikke alapján – amely az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2‑i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében ez utóbbi bíróság eljárási szabályzatának hatálybalépéséig a Közszolgálati Törvényszékre is megfelelően alkalmazandó – költségmentességben részesüljön.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék elnöke a költségmentesség iránti kérelmet elutasítja.

Összefoglaló

Eljárás – Költségmentesség iránti kérelem – A biztosítás feltételei

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 94. cikk, 3. § és 96. cikk, 1. §; 2004/752 tanácsi határozat, 3. cikk, (4) bekezdés)