Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMOSIOS KOLEGIJOS PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. rugsėjo 11 d.

Byla F‑12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Teisinė pagalba“

Dalykas: Prašymas, kuriuo E. O’Connor prašo suteikti jai teisinę pagalbą pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnį, kurį, remdamasis 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalimi, mutatis mutandis taiko Tarnautojų teismas kol įsigalios jo Procedūros reglamentas.

Sprendimas: Atmesti teisinės pagalbos prašymą.

Santrauka

Procesas – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Skyrimo sąlygos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 3 dalis ir 96 straipsnio 1 dalis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)