Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

11 septembrie 2007

Cauza F‑12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Asistență judiciară”

Obiectul: Cerere prin care doamna O’Connor solicită să beneficieze de asistență judiciară, în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, aplicabil mutatis mutandis Tribunalului în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Decizia 2004/752/CE, Euratom a Consiliului din 2 noiembrie 2004 de instituire a Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (JO L 333, p. 7, Ediție specială, 01/vol. 5, p. 142) până la intrarea în vigoare a regulamentului de procedură al acestuia din urmă

Decizia: Respinge cererea de asistență judiciară.

Sumarul ordonanței

Procedură — Cerere de acordare a asistenței judiciare gratuite — Condiții de acordare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 94 alin. (3) și art. 96 alin. (1); Decizia 2004/752 a Consiliului, art. 3 alin. (4)]