Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS FÖRSTA AVDELNING

den 11 september 2007

Mål F-12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Rättshjälp”

Saken: Ansökan om rättshjälp av Elizabeth O’Connor med stöd av artikel 94 i förstainstansrättens rättegångsregler.

Avgörande: Ansökan om rättshjälp avslås.

Sammanfattning

Förfarande – Ansökan om rättshjälp – Villkor för beviljande

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 94.3, och 96.1; rådets beslut 2004/752, artikel 3.4)