Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2007. szeptember 11.

F‑12/07. sz. ügy

Elizabeth O’Connor

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Egyéb alkalmazottak – Egymást követő ideiglenes alkalmazotti, kisegítő alkalmazotti és szerződéses alkalmazotti szerződések – A munkanélküli-ellátás nyújtásának leghosszabb időtartama – Elfogadhatóság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben E. O’Connor a neki járó munkanélküli‑ellátás nyújtásának leghosszabb időtartamát 11 hónapban és 25 napban megállapító 2006. április 5‑i bizottsági határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A Bizottság viseli a felmerült összes költséget, ideértve a felperes költségmentesség iránti kérelmével összefüggésben nála esetleg keletkezett költségeket is.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak – Munkanélküli‑ellátás – A folyósítás leghosszabb időtartama

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 28a. cikk, (4) bekezdés, 70. cikk és 96. cikk, (4) bekezdés)

2.      Eljárás – Költségek – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 87. cikk, 3. §, első bekezdés és 94. cikk, 3. §)

1.      Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (4) bekezdésének és 96. cikke (4) bekezdésének rendelkezései – amelyek meghatározzák azt a leghosszabb időtartamot, amely alatt a volt ideiglenes alkalmazott, illetve a volt szerződéses alkalmazott munkanélküli‑ellátást kaphat a Közösségektől – nem alkalmazandók a volt kisegítő alkalmazottra, akinek a valamely kötelező, nemzeti szociális biztonsági rendszerbeli tagságát az említett alkalmazási feltételek 70. cikke alapján az őt alkalmazó intézmény biztosítja, és így munkanélküli‑ellátást csak ez utóbbi rendszerből kaphat. Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. cikke (4) bekezdésének és 96. cikke (4) bekezdésének rendelkezései tehát nem teszik kötelezővé az intézmény számára, hogy a Közösségek által nyújtott munkanélküli‑ellátás folyósítása leghosszabb időtartamának meghatározásakor figyelembe vegye azt az időtartamot, amely alatt az érintettet kisegítő alkalmazottként foglalkoztatták.

(lásd a 20. pontot)

2.      Abban az esetben, ha a Közszolgálati Törvényszék az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 94. cikke 3. §‑ának rendelkezései alapján elutasította a költségmentesség iránti kérelmet, mivel a kereset nyilvánvalóan elfogadhatatlannak vagy nyilvánvalóan megalapozatlannak tűnt, az ügy érdemére vonatkozó eljárás keretében azért az eljárási szabályzat 87. cikke 3. §‑a első bekezdésének alkalmazásával van lehetőség arra, hogy a Közszolgálati Törvényszék kivételesen – figyelembe véve a felperes anyagi helyzetét és azt a körülményt, hogy az adott ügyben a vitatott határozat magyarázat nélkül a hatáskörrel rendelkező szervezeti egység által korábban adott tájékoztatással ellentétesen rendelkezett – az adminisztrációt arra kötelezze, hogy a saját költségein kívül viselje a felperes részéről felmerült valamennyi költséget, beleértve a részéről a költségmentesség iránti kérelmével összefüggésben esetlegesen felmerült költségeket is.

(lásd a 32. és 33. pontot)