Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. rugsėjo 11 d.

Byla F‑12/07

Elizabeth O’Connor

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Kiti tarnautojai – Viena po kitos sudarytos laikinojo tarnautojo, pagalbinio darbuotojo ir sutartininko sutartys – Maksimalus nedarbo pašalpos mokėjimo laikotarpis – Priimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 125 straipsnį, kuriuo E. O’Connor prašo panaikinti 2006 m. balandžio 5 d. Komisijos sprendimą, kuriuo jai nustatomas maksimalus 11 mėnesių ir 25 dienų nedarbo pašalpos mokėjimo laikotarpis.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą. Nurodyti Komisijai padengti visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias ieškovė galėjo patirti pateikdama teisinės pagalbos prašymą.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Laikinieji tarnautojai ir sutartininkai – Nedarbo pašalpa – Maksimalus mokėjimo laikotarpis

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28 a straipsnio 4 dalis, 70 straipsnis ir 96 straipsnio 4 dalis)

2.      Procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa ir 94 straipsnio 3 dalis)

1.      Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 4 dalies ir 96 straipsnio 4 dalies nuostatos, numatančios maksimalų laikotarpį, per kurį atitinkamai buvusiam laikinajam tarnautojui ir buvusiam sutartininkui Bendrija gali mokėti nedarbo pašalpą, netaikomos buvusiam pagalbiniam darbuotojui, kurį institucija, kur jis dirba, pagal minėtų sąlygų 70 straipsnį yra priskyrusi nacionalinei privalomo sveikatos draudimo sistemai ir kuris dėl to nedarbo pašalpas gali gauti tik pagal minėtą sistemą. Todėl pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 4 dalies ir 96 straipsnio 4 dalies nuostatas institucija, nustatydama maksimalų Bendrijos nedarbo pašalpos mokėjimo laikotarpį, neprivalo atsižvelgti į laikotarpius, per kuriuos tarnautojas dirbo kaip pagalbinis darbuotojas.

(žr. 20 punktą)

2.      Jeigu Tarnautojų teismas, remdamasis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 3 dalimi, atmeta teisinės pagalbos prašymą dėl to, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas, vykstant procesui, kuriame priimamas galutinis sprendimas, reikia taikyti Procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos nuostatas ir išimtiniais atvejais nurodyti administracijai padengti savo ir visas ieškovo bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurias ieškovas galėjo patirti pateikdamas teisinės pagalbos prašymą. Tokiu atveju reikia atsižvelgti į ekonominę ieškovo situaciją ir aplinkybę, kad šioje byloje ginčijamame sprendime nepateikiant paaiškinimų prieštaraujama kompetentingos tarnybos anksčiau pateiktoms pastaboms.

(žr. 32 ir 33 punktus)