Language of document : ECLI:EU:F:2007:157

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

11 septembrie 2007

Cauza F‑12/07

Elizabeth O’Connor

împotriva

Comisiei Comunităților Europene

„Funcție publică — Ceilalți agenți — Contracte succesive de agent temporar, auxiliar și contractual — Perioadă maximă de acordare a ajutorului de șomaj — Admisibilitate”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna O’Connor solicită anularea deciziei Comisiei din 5 aprilie 2006 de stabilire la 11 luni și 25 de zile a perioadei maxime de atribuire a alocației de șomaj

Decizia: Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Comisia suportă totalitatea cheltuielilor de judecată, inclusiv cheltuielile efectuate eventual de reclamantă în cadrul cererii sale de asistență judiciară.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari — Agenți temporari și agenți contractuali — Alocație de șomaj — Perioadă maximă de plată

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 28a alin. (4), art. 70 și art. 96 alin. (4)]

2.      Procedură — Cheltuieli de judecată — Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată

[Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, art. 87 alin. (3) primul paragraf și art. 94 alin. (3)]

1.      Dispozițiile articolului 28a alineatul (4) și ale articolului 96 alineatul (4) din Regimul aplicabil celorlalți agenți, care prevăd perioada maximă în care un fost agent temporar și, respectiv, un fost agent contractual pot obține plata unei alocații de șomaj din partea Comunităților, nu se aplică unui fost agent auxiliar, care, în temeiul articolului 70 din regimul menționat, este afiliat, prin instituția care îl angajează, unui sistem național obligatoriu de asigurări sociale și nu poate obține, prin urmare, plata unei indemnizații de șomaj decât din partea acestui ultim sistem. Prevederile articolului 28a alineatul (4) și ale articolului 96 alineatul (4) din Regimul aplicabil celorlalți agenți nu impun, așadar, instituției să ia în considerare, la stabilirea duratei maxime a perioadei de plată a unei alocații de șomaj din partea Comunităților, perioadele în care agentul a fost angajat ca agent auxiliar.

(a se vedea punctul 20)

2.      În cazul în care Tribunalul a respins o cerere de asistență judiciară, astfel cum era obligat de prevederile articolului 94 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului de Primă Instanță, întrucât acțiunea părea vădit inadmisibilă sau vădit nefondată, trebuie totuși ca în cadrul procedurii pe fond să aplice prevederile articolului 87 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură și, cu titlu excepțional, să stabilească în sarcina administrației, în plus față de propriile cheltuieli de judecată, totalitatea cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant, inclusiv a celor efectuate eventual de acesta în cadrul cererii sale de asistență judiciară, ținând cont de situația economică a reclamantului și de împrejurarea că în speță decizia în litigiu contrazicea, fără explicații, indicațiile furnizate anterior de serviciul competent.

(a se vedea punctele 32 și 33)