Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

25. září 2007

Věc F-108/05

Alessandro Cavallaro

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Odměňování – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínka stanovená v článku 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se A. Cavallaro domáhá zejména zrušení rozhodnutí orgánu Komise oprávněného ke jmenování ze dne 10. srpna 2005, kterým byla zamítnuta jeho stížnost, podaná dne 25. května 2005, proti rozhodnutí tohoto orgánu ze dne 3. března 2005, kterým mu bylo odmítnuto přiznání nároku na příspěvek za práci v zahraničí.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každá strana ponese vlastní náklady.

Shrnutí

1.      Řízení – Žalobní odpověď ve sporech mezi Společenstvími a jejich zaměstnanci

2.      Úředníci – Osobní spis

(Služební řád, článek 26)

3.      Úředníci – Odměňování – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínky přiznání

[Služební řád, příloha VII, čl. 4 odst. 1 písm. b)]

1.      Pravidlo o souladu mezi předcházející správní stížností a žalobou je použitelné pouze pro žalobce. Neexistuje žádné pravidlo ani žádná zásada, které by zakazovaly žalovaným orgánům uvést v žalobní odpovědi navíc dodatečné argumenty oproti těm, kterými byl odůvodněn jejich postoj ve fázi postupu před zahájením soudního řízení, a tedy přiložit k uvedené odpovědi dokumenty, které by sloužily jako důkazní prostředky k podpoře těchto argumentů.

(viz bod 38)

2.      Správní použitelnost dokumentu zařazeného do osobního spisu úředníka z jeho podnětu se neomezuje pouze na použití, které úředník považuje za vhodné.

(viz bod 39)

3.      Článek 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu musí být vykládán v tom smyslu, že referenční období uvedené v tomto ustanovení zaniká, v případě znovuzaměstnání úředníka, ke dni jeho nástupu do počátečního služebního poměru u Společenství.

(viz bod 71)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 28. září 1993, Magdalena Fernández v. Komise, T‑90/92, Recueil, s. II‑971, bod 32