Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (πρώτο τμήμα)

της 25ης Σεπτεμβρίου 2007

Υπόθεση F-108/05

Alessandro Cavallaro

κατά

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αμοιβή – Επίδομα αποδημίας – Προϋπόθεση προβλεπόμενη από το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο A. Cavallaro ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2005, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που άσκησε στις 25 Μαΐου 2005 κατά της αποφάσεως της ίδιας αρχής περί μη αναγνωρίσεως στον προσφεύγοντα του ευεργετήματος του επιδόματος αποδημίας

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Διαδικασία – Υπομνήματα υποβαλλόμενα σε δίκες μεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους

2.      Υπάλληλοι – Ατομικός φάκελος

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 26)

3.      Υπάλληλοι – Αμοιβή – Επίδομα αποδημίας – Προϋποθέσεις χορηγήσεως

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα VII, άρθρο 4 § 1, στοιχείο β΄)

1.      Ο κανόνας περί της συμφωνίας μεταξύ της προηγούμενης διοικητικής ενστάσεως και της προσφυγής ισχύει μόνον ως προς τους προσφεύγοντες. Ουδείς κανόνας ή αρχή απαγορεύει στα καθών κοινοτικών όργανα να διατυπώνουν, με το υπόμνημα αντικρούσεως, πρόσθετους ισχυρισμούς σε σχέση με τους λόγους με τους οποίους αιτιολόγησαν την άποψή τους κατά την προ της ασκήσεως της προσφυγής διαδικασία και, συνεπώς, να επισυνάπτουν στο εν λόγω υπόμνημα έγγραφα αποδεικτικά των ισχυρισμών αυτών.

(βλ. σκέψη 38)

2.      Έγγράφο που συμπεριλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο μονίμου υπαλλήλου κατόπιν ενεργειών του δεν προορίζεται μόνο για χρήση που ο υπάλληλος αυτός θεωρεί σκόπιμη.

(βλ. σκέψη 39)

3.      Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων πρέπει να ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι το προβλεπόμενο από τη διάταξη αυτή διάστημα αναφοράς περατώνεται, σε περίπτωση μεταθέσεως του υπαλλήλου, κατά την αρχική ανάληψη υπηρεσίας στις Κοινότητες.

(βλ. σκέψη 71)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 28 Σεπτεμβρίου 1993, T‑90/92, Magdalena Fernández κατά Επιτροπής, Συλλογή 1993, σ. II‑971, σκέψη 32