Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(első tanács)

2007. szeptember 25.

F‑108/05. sz. ügy

Alessandro Cavallaro

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő feltétel”

Tárgy:         Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Cavallaro különösen a Bizottság kinevezésre jogosult hatósága által 2005. augusztus 10‑én hozott határozat megsemmisítését kéri, amelyben az elutasította a felperes által az ugyanezen hatóság 2005. március 3‑i, a külföldi munkavégzési támogatásra való jogosultságának elismerését megtagadó határozatával szemben 2005. május 25‑én benyújtott panaszát.

Határozat:         A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Eljárás – A Közösségek és alkalmazottaik közötti jogvita keretében benyújtott ellenkérelem

2.      Tisztviselők – Személyi akta

(Személyzeti szabályzat, 26. cikk)

3.      Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A biztosítás feltételei

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, (4) cikk, (1) bekezdés, b) pont)

1.      Az előzetes közigazgatási panasz és a kereset egyezésére vonatkozó szabály kizárólag a felperesekre alkalmazandó. Nem létezik olyan szabály vagy elv, amely tiltaná, hogy az alperes intézmények az ellenkérelemben a pert megelőző szakaszban az álláspontjukat alátámasztó érvekhez képest további érveket hozzanak fel, és ebből következően az említett kérelemhez olyan iratokat csatoljanak, amelyek ezen érveket alátámasztó bizonyítékként szolgálnak.

(lásd a 38. pontot)

2.      A tisztviselő személyi aktájához a saját kezdeményezésére csatolt iratok nem csak olyan igazgatási célra használhatók, amelyet ő maga hasznosnak tekint.

(lásd a 39. pontot)

3.      A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezésben említett referencia-időszak a tisztviselő újrabeosztása esetén a Közösségeknél eredetileg történt szolgálatba lépése időpontjában jár le.

(lásd a 71. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑90/92. sz., Magdalena Fernández kontra Bizottság ügyben 1993. szeptember 28‑án hozott ítéletének (EBHT 1993., II‑971. o.) 32. pontja.