Language of document : ECLI:EU:F:2007:164

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 25 d.

Byla F‑108/05

Alessandro Cavallaro

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Ekspatriacijos išmoka – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta sąlyga“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 straipsnį ir AE 152 straipsnį, kuriuo A. Cavallaro prašo visų pirma panaikinti 2005 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas jo 2005 m. gegužės 25 d. pateiktas skundas dėl minėtos tarnybos sprendimo atsisakyti pripažinti jo teisę gauti ekspatriacijos išmoką.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Atsiliepimas į ieškinį ginčų tarp Bendrijos ir jos tarnautojų atveju

2.      Pareigūnai – Asmens byla

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnis)

3.      Pareigūnai – Atlyginimas – Ekspatriacijos išmoka – Skyrimo sąlygos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punktas)

1.      Išankstinio administracinio skundo ir ieškinio atitikties taisyklė taikoma tik ieškovams. Nėra taisyklės ar principo, draudžiančio institucijoms atsakovėms atsiliepime į ieškinį pateikti argumentus, kurie yra papildomi, palyginti su tais, kuriais grindžiama jų pozicija ikiteisminėje procedūroje, ir todėl pridėti prie minėto atsiliepimo šiuos argumentus pagrindžiančius dokumentus.

(žr. 38 punktą)

2.      Dokumento, kuris į pareigūno asmens bylą įtraukiamas jo iniciatyva, administracinė paskirtis yra jo naudojimas ne tik tais atvejais, kai pareigūnui tai atrodo naudinga.

(žr. 39 punktą)

3.      Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 4 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad pareigūno perkėlimo atveju šioje nuostatoje nurodytas laikotarpis baigiasi tą dieną, kurią jis pradėjo eiti pareigas Bendrijoje.

(žr. 71 punktą)

Nuoroda:

1993 m. rugsėjo 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Magdalena Fernández prieš Komisiją, T‑90/92, Rink. p. II‑971, 32 punktas.