Language of document :

2009. november 9-én benyújtott kereset - Vladimir Nikolchov kontra Bizottság

(F-94/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vladimir Nikolchov (Brüsszel, Belgium) (képviselő: B. Lemal ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes részére a 2009. január 16-i, próbaidős tisztviselőként történő felvételét követően fizetendő napidíj odaítélését megtagadó, a kinevezésre jogosult hatóság által 2009. július 29-én meghozott határozat megsemmisítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a jelen keresetet formailag elfogadhatónak;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a személyzeti szabályzat VII. mellékletének, valamint a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének alkalmazására vonatkozó általános végrehajtási rendelkezések elfogadásáról szóló, 2004. április 15-i bizottsági határozat megsértését;

a Közszolgálati Törvényszék következésképpen rendelje el a kinevezésre jogosult hatóság azon 2009. július 29-i határozatának (R/9/09. sz. ügy) megsemmisítését, amelyben elutasította a felperes által második szolgálatba lépése alapján kért, a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 10. cikke (2) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése szerinti napidíj fizetése iránti kérelmét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy folyósítsa a felperesnek a ki nem fizetett, 10 979,43 euró összegű napidíjat, illetve a Közszolgálati Törvényszék által meghatározandó bármely más összeget, ezenkívül pedig a panasz benyújtásának időpontjától a záró egyenleg elérésig számított késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________