Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 9. novembrī - Nikolchov/Komisija

(lieta F-94/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vladimir Nikolchov, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - B. Lemal, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Iecēlējinstitūcijas 2009. gada 29. jūlija lēmumu, ar kuru prasītājam ir atteikts piešķirt dienas naudu pēc viņa pieņemšanas darbā ierēdņa praktikanta statusā 2009. gada 16. janvārī

Prasītāja prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu pēc formas;

atzīt, ka ir noticis Civildienesta noteikumu VII pielikuma un Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta, un Komisijas 2004. gada 15. aprīļa lēmuma, ar kuru ir noteikta vispārējā izpildes kārtība 7. panta 3. punkta piemērošanai, pārkāpums;

tā rezultātā izdot rīkojumu atcelt Iecēlējinstitūcijas 2009. gada 29. jūlija lēmumu (Nr. R/9/09), ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība par lūgumu piešķirt dienas naudu sakarā ar viņa stāšanos amatā atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 2. punkta b) apakšpunkta otrajam ievilkumam;

izdot rīkojumu atbildētājai izmaksāt prasītājam nesamaksāto dienas naudu EUR 10979,43 apmērā vai citā apmērā, kuru noteiktu Civildienesta tiesa, kā arī nokavējuma procentus, kuri tiek aprēķināti no sūdzības iesniegšanas dienas līdz samaksai pilnībā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________