Language of document :

Sag anlagt den 6. november 2009 - U mod Parlamentet

(Sag F-92/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: U (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats F. Moyse og A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Parlamentets afgørelse om at afskedige sagsøgeren samt om erstatning for den forvoldte ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse af 6. juli 2009 om at afskedige sagsøgeren med virkning fra 1. september 2009 annulleres.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning for den forvoldte ikke-økonomiske skade, der med forbehold for forhøjelse eller nedsættelse under sagen fastsættes til 15 000 EUR.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________