Language of document :

6. novembril 2009 esitatud hagi - U versus parlament

(Kohtuasi F-92/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: U (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid F. Moyse ja A. Salerno)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada parlamendi otsus vabastada hageja teenistusest ning hüvitada kantud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 6. juuli 2009. aasta otsus, millega ametisse nimetav asutus otsustas hageja alates 1. septembrist 2009 teenistusest vabastada;

mõista välja hüvitis kantud mittevaralise kahju eest, mille suurus on 15 000 eurot (mis võib kohtumenetluse käigus muutuda);

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________