Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 6. novembrī - U/Parlaments

(lieta F-92/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: U, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - F. Moyse un A. Salerno, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Parlamenta lēmumu atlaist prasītāju, kā arī prasība atlīdzināt ciesto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 6. jūlija lēmumu, ar ko iecēlējinstitūcija nolēma no 2009. gada 1. septembra prasītāju atlaist;

piešķirt morālā kaitējuma atlīdzību, kas, saglabājot iespēju to mainīt, lēšama EUR 15 000 apmērā;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________