Language of document :

Beroep ingesteld op 6 november 2009 - U / Parlement

(Zaak F-92/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: U (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: F. Moyse en A. Salerno, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het Parlement om de verzoekende partij te ontslaan alsmede vergoeding van de geleden immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 6 juli 2009 om verzoeker met ingang van 1 september 2009 te ontslaan;

toekenning van een vergoeding voor de geleden immateriële schade, welke onder elk voorbehoud op 15 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________