Language of document :

Talan väckt den 6 november 2009 - U mot parlamentet

(Mål F-92/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: U (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna F. Moyse och A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av parlamentets beslut att säga upp sökanden, och ersättning för den ideella skada som sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 6 juli 2009 att säga upp sökanden med verkan från den 1 september 2009,

fastställa att sökanden ska erhålla ersättning för den ideella skada som denne lidit till ett belopp av 15 000 euro, med förbehåll för ändringar, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________