Language of document :

2009. október 30-án benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-91/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon kérelmét elutasító bizottsági határozat megsemmisítése, amely egy olyan levél után elszenvedett károk megtérítésére vonatkozik, amely levélben a Bizottság felkért egy orvost, hogy végezzen orvosi felülvizsgálatot a felperes tényleges munkaképességének felmérése céljából.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvánítsa jogilag nemlétezővé vagy semmisítse meg a 2008. szeptember 9-i kérelmet elutasító, gyakorlatilag puszta hallgatásból álló határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvánítsa jogilag nemlétezővé vagy semmisítse meg a 2008. szeptember 9-i kérelmet elutasító határozatra vonatkozó, 2009. március 16-i panaszt elutasító bizottsági határozatot, annak formájától függetlenül;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvánítsa jogilag nemlétezővé vagy semmisítse meg az ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349. számú, 2009. június 30-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén állapítsa meg, hogy a Bizottság egyik tisztviselője: a) továbbította, illetve továbbítatta A.S.L. igazgatónak a 2003. december 9-i feljegyzést, amelynek tárgya: "A Tricasében (Le) elvégzendő orvosi vizsgálat"; b) arra kérte, hogy a felperest vesse alá orvosi vizsgálatnak; c) arról tájékoztatta, hogy elhúzódó (365 napot meghaladó) betegség következtében munkaképességének felmérése céljából 2003. február 14-én eljárás indult a felperes ellen (rokkantsági bizottság); d) ismertette vele azon - teljességében megalapozatlan - véleményét, miszerint a felperes "számos halogató jellegű trükköt vetett be a rokkantsági bizottság összehívásának késleltetése érdekében, amely trükkök mindegyikét megalapozatlanként utasított el az Európai Bizottság hatáskörrel rendelkező szolgálata"; e) tájékoztatta arról, hogy a felperest "felszólították, hogy 2003. december 8-án jelenjen meg Brüsszelben orvosi vizsgálaton"; f) továbbította részére a rokkantsági bizottságban az intézmény képviseletére kijelölt személy nevét; g) tájékoztatta arról, hogy 2003. december 9-én "semmilyen orvosi igazolást nem küldtek faxon a Bizottság egészségügyi szolgálata részére"; h) ismertette vele azon - teljességében megalapozatlan - véleményét, miszerint a felperest kötelezni fogják, hogy faxon küldjön orvosi igazolást a Bizottság egészségügyi szolgálata részére, hogy igazolja a Brüsszelben 2003. december 8-i, brüsszeli orvosi vizsgálat elmulasztását; i) a 2003. december 9-i feljegyzéshez két dokumentumot csatolt, amelyek közül az egyik a felperes ügyében a rokkantsági bizottság állítólagos megkeresésére, a második pedig a felperes orvosi vizsgálatra való idézésére vonatkozott;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén állapítsa meg és nyilvánítsa ki az összes kárt előidéző valamennyi tényező, továbbá azok összességének jogellenességét;

Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a károk teljes megtérítése címén 300 000 euró vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a 2008. szeptember 9-i kérelem Bizottság általi kézhezvételét követő naptól számítva a 300 000 euró tényleges megfizetéséig az említett összeg 10%-os kamattal emelt, évente tőkésített összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes által viselt eljárási költségek, díjak és munkadíjak megfizetésére.

____________