Language of document :

Acțiune introdusă la 30 octombrie 2009 - Luigi Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-91/09)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care a fost respinsă cererea reclamantului având ca obiect repararea prejudiciului suferit ca urmare a unei scrisori prin care Comisia a solicitat unui medic să realizeze o vizită medicală de control pentru a stabili în ce măsură reclamantul este efectiv apt de muncă

Concluziile reclamantului

Declararea inexistenței, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, sau, în subsidiar, anularea deciziei, care are din punct de vedere material forma unei decizii tacite, prin care Comisia a respins cererea formulată în data de 9 septembrie 2008;

în măsura în care acest lucru este necesar, declararea inexistenței, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, sau, în subsidiar, anularea actului, indiferent de forma acestuia, prin care Comisia a respins reclamația formulată la 16 martie 2009 împotriva deciziei de respingere a cererii din 9 septembrie 2008;

în măsura în care acest lucru este necesar, declararea inexistenței, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, sau, în subsidiar, anularea notei ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349 din data de 30 iunie 2009;

în măsura în care acest lucru este necesar, stabilirea faptului că un funcționar al Comisiei: a) a trimis directorului A.S.L. Le 2 - Maglie, sau a făcut astfel încât acesta să primească nota din data de 9 decembrie 2003 referitoare la "vizita medicală de control în Tricase (Le)"; b) i-a solicitat să dispună ca reclamantul să efectueze o vizită medicală de control; c) l-a informat că, din cauza unei boli prelungite (mai mult de 365 de zile), la data de 14 februarie 2003 fusese inițiată o procedură în ceea ce privește reclamantul (comisia pentru invaliditate) pentru a evalua dacă acesta din urmă era sau nu era apt de muncă; d) i-a prezentat opinia sa, total nefondată, potrivit căreia reclamantul "a utilizat diferite metode dilatorii pentru a întârzia convocarea comisiei pentru invaliditate, toate acestea fiind respinse de serviciul competent al Comisiei Europene ca lipsite de fundament"; e) l-a informat în legătură cu faptul că reclamantul "a fost invitat să se prezinte la un examen medical la Bruxelles în ziua de luni, 8 decembrie 2003"; f) i-a transmis numele persoanei desemnate pentru a reprezenta instituția în cadrul comisiei pentru invaliditate; g) l-a informat că, la data de 9 decembrie 2003, "nu fusese trimis, prin fax, niciun certificat medical serviciului medical al Comisiei"; h) i-a prezentat opinia sa, total nefondată, potrivit căreia reclamantul ar fi trebuit să trimită prin fax un certificat medical serviciului medical al Comisiei pentru a justifica absența sa de la controlul medical care ar fi trebuit să aibă loc la Bruxelles pe data de 8 decembrie 2003; i) a anexat la nota din 9 decembrie 2003 două documente, primul dintre acestea referindu-se la pretinsa sesizare a comisiei pentru invaliditate cu privire la cazul reclamantului, iar al doilea fiind o convocare a reclamantului la controlul medical;

în măsura în care acest lucru este necesar, stabilirea și declararea nelegalității fiecăruia dintre faptele care au dat naștere prejudiciului în cauză și, a fortiori, a nelegalității ansamblului acestor fapte;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul în cauză, a sumei de 300 000 de euro, sau a sumei, mai importante sau mai reduse, pe care Tribunalul o va considera justă și echitabilă;

obligarea Comisiei la plata către reclamant, pentru perioada cuprinsă între ziua următoare celei în care Comisia a primit cererea din 9 septembrie 2008 și momentul plății efective a sumei de 300 000 de euro, a unor dobânzi aferente sumei menționate, cu o rată anuală de 10 % și cu capitalizare anuală;

obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor, a taxelor și a onorariilor legate de procedură care sunt aferente prezentei acțiuni.

____________