Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 4. novembrī - Ernotte/Komisija

(lieta F-90/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Frédéric Ernotte, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Defalque, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība piespriest Komisijai atlīdzināt materiālo un morālo kaitējumu, kas prasītājam radies sakarā ar apstākļiem viņa lietas izskatīšanā saistībā ar viņa pārciestā infarkta negadījuma rakstura atzīšanu

Prasītāja prasījumi:

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 96 579, 175 (pieskaitot nokavējuma procentus, kuru apmērs aprēķināms saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām, pieskaitot divus procentus, skaitot no 2006. gada 1. janvāra) kā atlīdzību par materiālajiem zaudējumiem, kas viņam radušies dēļ Komisijas neiesaistīšanās un nesaprātīgajiem termiņiem, kādos tā izskatījusi viņa lietu saistībā ar infarkta, kas viņu piemeklēja 2002. gada 28. augustā, negadījuma raksturu;

piespriest prasītāja ciestā morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas pagaidām ex aequo et bono lēšams EUR 5000 apmērā, saglabājot iespēju to palielināt vai samazināt tiesvedības ietvaros;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________