Language of document :

Kanne 21.10.2009 - W v. komissio

(Asia F-86/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: W (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä kotitalouslisä.

Vaatimukset

henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 5.3.2009 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantajalle jätettiin myöntämättä kotitalouslisä

henkilöstön ja hallinnon pääosaston pääjohtajan nimittävän viranomaisen ominaisuudessaan 17.7.2009 tekemä se päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan 2.4.2009 tekemä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukainen valitus, joka rekisteröitiin numerolla R/149/09

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________