Language of document :

Žaloba podaná dne 26. června 2009 - Donati v. ECB

(Věc F-63/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Paola Donati (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupci: L. Levi, M. Vandenbussche, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ECB nezabývat se tvrzeními žalobkyně o údajném psychickém obtěžování, jakož i náhrada utrpěné nemajetkové újmy

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Výkonné rady ze dne 16. prosince 2008 v části, ve které obsahuje jí určenou výhrůžku a pokus k jejímu zastrašení;

zrušit rozhodnutí Výkonné rady ze dne 16. prosince 2008 v části, ve které toto neobsahuje žádné rozhodnutí o výsledku správního šetření a řízení o její stížnosti, podpůrně zrušit rozhodnutí Výkonné rady ze dne 16. prosince 2008 v části, ve které "mlčky" obsahuje rozhodnutí o zastavení řízení o její stížnosti a o tom, že nemají být přijata žádná další opatření;

v případě nutnosti zrušit rozhodnutí ze dne 16. dubna 2008, kterým byl zamítnut její zvláštní opravný prostředek;

uložit žalované jako náhradu utrpěné nemajetkové újmy zaplacení částky, vyčíslené ex aeque et bono na 10 000 eur;

uložit Evropské centrální bance náhradu nákladů řízení.

____________