Language of document :

Acțiune introdusă la 26 iunie 2009 - Donati/BCE

(Cauza F-63/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Paola Donati (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanți: L. Levi, M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei BCE de a nu investiga susținerile privind o pretinsă hărțuire morală suferită de reclamantă, precum și repararea prejudiciului moral suferit.

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Comitetului Executiv din 16 decembrie 2008 în măsura în care include o amenințare și o tentativă de intimidare a reclamantei;

anularea Deciziei Comitetului Executiv din 16 decembrie 2008 în măsura în care nu se pronunță cu privire la rezultatul anchetei administrative și cu privire la modul de soluționare al plângerii reclamantei; cu titlu subsidiar, anularea Deciziei Comitetului Executiv din 16 decembrie 2008 în măsura în care include o decizie "implicită" de clasare a plângerii fără investigații ulterioare și de nedispunere a unor măsuri subsecvente, în special de neinițiere a procedurii disciplinare;

anularea, în măsura în care se dovedește necesar, a Deciziei din 16 aprilie 2008 de respingere a acțiunii speciale formulate de reclamantă;

obligarea pârâtei la plate unei compensații pentru prejudiciul moral suferit, evaluat ex aequo et bono la 10 000 euro;

obligarea Băncii Centrale Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________