Language of document :

Tožba, vložena 26. junija 2009 - Donati proti ECB

(Zadeva F-63/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Paola Donati (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi, M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB, da se postopek glede očitkov, da je bila tožeča stranka domnevno žrtev psihičnega nadlegovanja, ustavi, in povrnitev nepremoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba Izvršilnega odbora z dne 16. decembra 2008 naj se razglasi za nično, ker pomeni grožnjo tožeči stranki in poskus zastraševanja tožeče stranke;

odločba Izvršilnega odbora z dne 16. decembra 2008 naj se razglasi za nično, ker ne vsebuje odločitve o rezultatih upravne preiskave in o pritožbi tožeče stranke; podredno, odločba Izvršilnega odbora z dne 16. decembra 2008 naj se razglasi za nično, ker vsebuje odločitev "zaradi molka organa", da se ustavi postopek v zvezi s pritožbo tožeče stranke in da se ne sprejmejo nadaljnji ukrepi, zlasti da se ne začne disciplinski postopek;

odločba z dne 16. aprila 2008, s katero je bilo zavrnjeno posebno pravno sredstvo tožeče stranke, naj se, če je treba, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki je ocenjena ex aequo et bono na 10.000 EUR;

Evropski centralni banki naj se naloži plačilo stroškov.

____________