Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 9. jūlijā - Saracco/ECB

(lieta F-66/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Roberta Saracco, Arona (Itālija) (pārstāvji - F. Parrat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā Banka

Strīda priekšmets un apraksts

ECB lēmuma, ar kuru atteikts pagarināt prasītājai piešķirto atvaļinājumu personīgu iemeslu dēļ, atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru prasītājai atteikts piešķirt atvaļinājumu personīgu iemeslu dēļ, sākot no 2008. gada 1. novembra;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus, ar kuriem atteikts pārskatīt pieņemto lēmumu un noraidīta sūdzība;

piespriest Eiropas Centrālajai Bankai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________