Language of document :

Rikors ippreżentat fid-9 ta' Lulju 2009 - Saracco vs BĊE

(Kawża F-66/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Roberta Saracco (Arona, l-Italja) (rappreżentant: F. Parrat, avukat)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-BĊE li tiċħad lir-rikorrenti t-tiġdid ta' leave għal raġunijiet personali.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni li tirrifjuta lir-rikorrenti leave għal raġunijiet personali mill-1 ta' Novembru 2008;

sa fejn hu meħtieġ, tannulla d-deċiżjonijiet ta' rifjut tar-reviżjoni u ta' ċaħda tal-ilment;

tikkundanna lill-Bank Ċentrali Ewropew għall-ispejjeż.

____________