Language of document :

Sag anlagt den 24. juni 2009 - Birkhoff mod Kommissionen

(Sag F-60/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Tyskland) (ved avvocato C. Inzillo)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af udbetalingen af børnetilskud til sagsøgerens datter i henhold til artikel 2, stk. 5, i bilag VII til vedtægten fra den 1. januar 2009 og en påstand om, at Kommissionen tilpligtes at efterbetale det beløb, der skulle have været udbetalt siden ovennævnte dato.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at ansættelsesmyndighedens afgørelse af 2. april 2009 er ugyldig og følgelig må annulleres, fordi den er ugyldig, og åbenbart ugrundet både faktisk og retligt, samt af enhver efterfølgende akt og/eller enhver forudgående afgørelse, der har sammenhæng hermed, og navnlig den, der blev truffet den 14. november 2008 af PM04, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale de beløb, der ikke er blevet udbetalt til sagsøgeren siden den 1. januar 2009, og indtil dommen afsiges, med tillæg af renter og renters rente.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________