Language of document :

2009. június 24-én benyújtott kereset - Birkhoff kontra Bizottság

(F-60/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Németország) (képviselő: C. Inzillo avvocato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, amely arra irányul, hogy 2009. január 1-jétől továbbra is alkalmazzák a lányára a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (5) bekezdését, valamint a Bizottság kötelezése arra, hogy folyósítsa neki az ez alapján 2009. január 1-jétől járó összegeket.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek, és ebből következően semmisítse meg egyfelől a kinevezésre jogosult hatóság 2009. április 2-i határozatát annyiban, amennyiben az jogellenes és mind ténybelileg, mind jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan, másfelől az e határozattal összefüggő és abból fakadó valamennyi későbbi aktust és/vagy korábbi határozatot, különösen a PMO4 2008. november 14-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperesnek 2009. január 1-je óta nem folyósított - kiigazított és a teljes megfizetéséig terjedő időszakra számított kamattal növelt - összegek megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________