Language of document :

Tožba, vložena 21. junija 2009 - Birkhoff proti Komisiji

(Zadeva F-60/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemčija) (zastopnik: C. Inzillo, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti predloga tožeče stranke za podaljšanje uporabe člena 2(5) Priloge VII h kadrovskim predpisom za njegovo hčer od 1. januarja 2009, in naložitev Komisiji, da mu plača zneske s tega naslova od 1. januarja 2009.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se nezakonitost in zato ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanje z dne 2. aprila 2009, ker je nezakonita in očitno dejansko in pravno neutemeljena, ter vsak poznejši akt oziroma odločba, predhodna tej odločbi, ki je z njo povezana oziroma iz nje izhaja, in zlasti odločba z dne 14. novembra 2008, ki jo je sprejel PMO4;

Komisiji naj se naloži plačilo zneskov, ki niso bili plačani tožeči stranki od 1. januarja 2009, skupaj z revalorizacijo in obrestmi do dejanskega plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________