Language of document :

Kanne 13.6.2009 - De Nicola v. EIP

(Asia F-59/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä muutoksenhakukomitean 14.11.2008 tekemän päätöksen kumoaminen tai sen oikaiseminen siltä osin kuin siinä todetaan, että kolme komitean jäsentä olisi jäävännyt kantajan tämän asianajajan sijaan. Toisaalta 29.4.2008 päätettyjen ylennysten kumoaminen, koska kantajan näkemystä ei otettu huomioon eikä kaikkia asiaan liittyviä toimenpiteitä tutkittu. Lopuksi kantajan kiusatuksi joutumisen toteaminen ja vastaajan määrääminen tämän toiminnan lopettamiseen.

Vaatimukset

muutoksenhakukomitean päätös on kumottava ja sitä on joka tapauksessa oikaistava siltä osin kuin siinä todetaan, että kolme komitean jäsentä olisi jäävännyt De Nicolan (tämän asianajajan sijaan) ja siltä osin kuin siinä pidetään jääväyksen perusteena "pelkkää 14.12.2007 tehdyn päätöksen toteamista" sen sijaan, että se olisi seuraus tunnustuksista ja luopumisista, jotka komitean jäsenet olivat virheellisesti maininneet De Nicolan esittämiksi

ylennykset, joista on päätetty 29.4.2008, on kumottava, koska niistä on päätetty ottamatta huomioon kantajan näkemystä sekä tutkimatta kaikkia asiaan liittyviä aikaisempia ja myöhempiä toimenpiteitä, mukaan lukien kantajaa koskeva vuoden 2007 arviointikertomus, ja jos aiheellista, todettava että henkilöstöosaston antamissa ohjeissa asetetut rajoitukset ovat laittomia

kantajan on todettava joutuneen kiusatuksi, sekä

EIP on määrättävä lopettamaan kantajaan kohdistuva kiusaaminen ja se on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutuneet tähänastiset ja tulevat fyysiset, henkiset ja aineelliset vahingot sekä velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut koroilla lisättyinä ja rahan arvon muutokset huomioiden.

____________