Language of document :

2009. június 4-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-56/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon kérelmét elutasító bizottsági határozat megsemmisítése, amely egyrészt a Bizottság alkalmazottainak a felperes a luandai szolgálati lakásába való 2002. április 8-i állítólagos behatolásából származó károk megtérítésére, másrészt az ez alkalommal lefoglalt fényképmásolatok átadására és az ezen eseményről készült összes irat megsemmisítésére vonatkozik.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvánítsa a 2008. április 24-i kérelmet elutasító határozatot nemlétezővé vagy semmisítse azt meg;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvánítsa a 2008. szeptember 11-i feljegyzést jogilag nemlétezővé vagy semmisítse azt meg;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén a hatályos rendelkezéseknek megfelelően nyilvánítsa a 2008. november 3-i panaszt elutasító határozatot jogilag nemlétezővé vagy semmisítse azt meg;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a Bizottság alkalmazottai 2002. április 8-án behatoltak a felperes szolgálati lakásába, ott fényképeket és egyes vagyontárgyakról jegyzéket készítettek, továbbá állapítsa meg és mondja ki, hogy e cselekmények jogellenesek;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy írásban közölje a felperessel a fent említett tények szempontjából releváns iratanyag minden egyes darabját;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy továbbítsa a felperesnek az iratanyagot, fényképekkel együtt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot az iratanyag megsemmisítésére és a felperes erről való értesítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a károk teljes megtérítése címén 225 000 euró vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeg megfizetésére, vagyis: a) a jogellenes behatolással okozott károk megtérítése címén 100 000 euró; fényképek jogellenes készítésével okozott károk megtérítése címén 100 000 euró; a felperes egyes személyes vagyontárgyairól jegyzék jogellenes készítésével okozott károk megtérítése címén 25 000 euró;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a 2008. április 24-i kérelem Bizottság általi kézhezvételét követő naptól számítva a 225 000 euró tényleges megfizetéséig az említett összeg 10 %-os kamattal emelt, évente tőkésített összegének megfizetésére.

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperest ért, az iratanyagról való tájékoztatás elmaradásából származó károk megtérítése címén holnaptól kezdve az említett iratanyagról való tájékoztatás napjáig naponta 100 euró vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeg megfizetésére, amelyet az ügyben ítélet meghozatalát követő hónap első napján fizessen meg a holnaptól az ítélethozatal haváig tartó időszakban esedékessé vált összegek vonatkozásában, és az ítélethozatal havát követő minden hónap első napján az előző hónapban esedékessé vált díjak vonatkozásában;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot arra, hogy az iratok megsemmisítésének elmaradásából eredő károk megtérítéseként holnaptól kezdve az iratok megsemmisítésének napjáig fizessen naponta 100 eurót vagy a Közszolgálati Törvényszék által méltányosnak és igazságosnak ítélt ettől eltérő összeget, amelyet az ügyben ítélet meghozatalát követő hónap első napján fizessen meg a holnaptól az ítélethozatal haváig tartó időszakban esedékessé vált összegek vonatkozásában, és az ítélethozatal havát követő minden hónap első napján az előző hónapban esedékessé vált díjak vonatkozásában;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes által viselt eljárási költségek, díjak és munkadíjak megfizetésére, ideértve a bármely fél által kért szakértői vélemény költségeit;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot az esetleg hivatalból kért szakértői vélemény elkészítése költségeinek viselésére.

____________