Language of document :

2009 m. birželio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Marcuccio prieš Komisiją

(Byla F-56/09)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Marcuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ginčo dalykas bei aprašymas

Komisijos sprendimo atmesti ieškovo prašymą, pirma, atlyginti nuostolius, patirtus dėl tariamo Komisijos tarnautojų įėjimo į jo tarnybinį butą Luandoje 2002 m. balandžio 8 d., ir, antra, perduoti fotografijų, padarytų tuo momentu, kopijas ir sunaikinti visus su šiuo įvykiu susijusius dokumentus, panaikinimas.

Ieškovo reikalavimai

Paskelbti sprendimą atmesti 2008 m. balandžio 24 d. prašymą negaliojančiu pagal galiojančias nuostatas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, jį panaikinti.

Tiek, kiek reikalinga, paskelbti 2008 m. rugsėjo 11 d. notą negaliojančia pagal galiojančias nuostatas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, ją panaikinti

Tiek, kiek reikalinga, 2008 m. lapkričio 3 d. aktą atmesti skundą negaliojančiu pagal galiojančias nuostatas arba, nepatenkinus šio reikalavimo, jį panaikinti.

Pripažinti faktą, kad 2002 m. balandžio 8 d. Komisijos tarnautojai įėjo į ieškovo tarnybinį butą, padarė nuotraukų ir užsirašė tam tikrus duomenis, pripažinti ir paskelbti, kad šis faktas yra neteisėtas.

Nurodyti Komisijai raštu įteikti ieškovui visus su šiuo faktu susijusius dokumentus.

Nurodyti Komisijai išsiųsti ieškovui dokumentus, įskaitant nuotraukas.

Nurodyti Komisijai sunaikinti dokumentus ir apie tai pranešti.

Nurodyti Komisijai sumokėti ieškovui žalos atlyginimą - 225 000 eurų arba bet kokią didesnę arba mažesnę sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys teisinga ir tinkama, t. y. a) 100 000 eurų už žalą, padarytą neteisėtai įėjus; b) 100 000 eurų už žalą, padarytą neteisėtai nufotografavus; c) 25 000 eurų už žalą, padarytą neteisėtai užsirašius duomenis, susijusius su asmeniniais ieškovo daiktais.

Nurodyti Komisijai mokėti ieškovui palūkanas nuo šios sumos, taikant 10 % metinę normą ir kasmet kapitalizuojant, nuo kitos dienos po to, kai Komisija gavo 2008 m. balandžio 24 d. prašymą, iki 25 000 eurų sumokėjimo dienos.

Nurodyti Komisijai mokėti ieškovui žalos, patiriamos dėl dokumentų neįteikimo, 100 eurų už dieną dydžio atlyginimą, skaičiuojant nuo rytojaus dienos iki dienos, kurią jam bus įteikti dokumentai, arba bet kokią didesnę arba mažesnę sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys teisinga ir tinkama, mokėtiną kito mėnesio po sprendimo leisti įstoti į nagrinėjamą bylą priėmimo pirmą dieną, kalbant apie sumą už laikotarpį nuo rytojaus dienos iki paskutinės mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dienos, ir pirmą kiekvieno mėnesio po mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dieną, kalbant apie teises šiuo atžvilgiu už ankstesnį mėnesį.

Nurodyti Komisijai mokėti ieškovui žalos, patiriamos dėl dokumentų nesunaikinimo, 100 eurų už dieną dydžio atlyginimą, skaičiuojant nuo rytojaus dienos iki dienos, kurią dokumentai bus sunaikinti, arba bet kokią didesnę arba mažesnę sumą, kurią Pirmosios instancijos teismas laikys teisinga ir tinkama, mokėtiną kito mėnesio po sprendimo leisti įstoti į nagrinėjamą bylą priėmimo pirmą dieną, kalbant apie sumą už laikotarpį nuo rytojaus dienos iki paskutinės mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dienos, ir pirmą kiekvieno mėnesio po mėnesio, kurį bus paskelbtas minėtas sprendimas, dieną, kalbant apie teises šiuo atžvilgiu už ankstesnį mėnesį.

Nurodyti Komisijai atlyginti visus mokesčius ir atlyginimus, sumokėtus nagrinėjant bylą, įskaitant ekspertizės vienos iš bylos šalių prašymu išlaidas.

Priteisti iš Komisijos išlaidas už galimą teismo paskirtą ekspertizę.

____________