Language of document :

Kanne 19.5.2009 - Petrilli v. komissio

(Asia F-51/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alessandro Petrilli (Grottammare) (edustajat: asianajajat J.-L. Lodomez ja J. Lodomez)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, joka koskee kantajan pääasiallisen kotipaikan vahvistamista.

Vaatimukset

päätös, joka on tehty 19.2.2009 ja jolla nimittävä viranomainen on kieltäytynyt vahvistamasta kantajan pääasialliseksi kotipaikaksi Italiaa, on kumottava

komissio on velvoitettava maksamaan sellaisista määristä, jotka on maksettava sen perusteella, että kantajan eläkkeeseen sovelletaan taannehtivasti Italiaan sovellettavaa korjauskerrointa, uudelleenasettautumiskorvausta ja kaksinkertaista perhelisää, 1.7.2007 alkaen korkoa sellaisen korkokannan mukaisesti, joka on EKP:n pääasiallisten jälleenrahoitustoimien osalta vahvistama korkokanta asianomaiselle ajanjaksolle lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________