Language of document :

2009. május 19-én benyújtott kereset - Petrilli kontra Bizottság

(F-51/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Alessandro Petrilli (Grottammare) (képviselők: J.-L. Lodomez és J. Lodomez ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amelyben meghatározta a felperes állandó lakóhelyét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2009. február 19-i határozatát, amelyben megtagadta, hogy a felperes állandó lakóhelyeként Olaszországot határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes nyugdíjának az Olaszországra irányadó korrekciós együttható visszamenőleges alkalmazása, az újrabeilleszkedési támogatás és a családi támogatás megkétszerezése alapján 2007. július 1-jétől járó, az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott kamatlábat két százalékponttal meghaladó, az érintett időszakra számított késedelmi kamattal növelt összegének megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

____________