Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 19. maijā - Petrilli/Komisija

(lieta F-51/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Petrilli, Grottammare (pārstāvji - J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, ar ko nosaka prasītāja pamata dzīvesvietu, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2009. gada 19. februāra lēmumu, ar ko iecēlējinstitūcija ir atteikusies prasītāja pamata dzīvesvietu noteikt Itālijā;

piespriest Komisijai, sākot no 2007. gada 1. jūlija, samaksāt procentus atbilstoši likmei, ko ECB noteikusi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika posmā un kam pieskaitīti divi punkti, par summām, kuras jāmaksā, pamatojoties uz Itālijai paredzētā korekcijas koeficienta piemērošanu viņa pensijai ar atpakaļejošu spēku, kuras jāmaksā kā pārcelšanās pabalsts un kuras jāmaksā, pamatojoties uz ģimenes pabalsta divkāršošanu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________