Language of document :

Beroep ingesteld op 19 mei 2009 - Petrilli / Commissie

(Zaak F-51/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Alessandro Petrilli (Grottammare) (vertegenwoordigers: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG houdende vaststelling van verzoekers voornaamste verblijfplaats

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 19 februari 2009 houdende weigering om vast te stellen dat verzoeker zijn voornaamste verblijfplaats in Italië heeft;

veroordeling van de Commissie tot betaling van rente over de bedragen die met ingang van 1 juli 2007 met terugwerkende kracht verschuldigd zijn krachtens de toepassing van de Italiaanse aanpassingscoëfficiënt op zijn pensioen, de inrichtingsvergoeding bij beëindiging van dienst en de dubbele gezinstoelage, op basis van de rentevoet die de ECB voor de betrokken periode voor de basisherfinancieringsacties heeft vastgesteld, vermeerderd met twee punten;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________