Language of document :

Acțiune introdusă la 19 mai 2009 - Petrilli/Comisia

(Cauza F-51/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alessandro Petrilli (Grottammare) (reprezentanți: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri referitoare la stabilirea locului în care se află reședința principală a reclamantului

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 19 februarie 2009 prin care autoritatea împuternicită să facă numiri nu a acceptat stabilirea reședinței principale a reclamantului în Italia;

obligarea Comisiei la plata de dobânzi corespunzătoare sumelor datorate ca urmare a aplicării retroactive, asupra pensiei sale, a coeficientului corector pentru Italia, precum și sumelor datorate în temeiul indemnizației de reinstalare și al dublării alocației familiale, începând cu 1 iulie 2007, dobânzi calculate pe baza ratei fixate de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, aplicabilă în cursul perioadei în cauză, majorată cu două puncte;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________